Magnus Midtbøs korpspris 2014

Addisco har gleden av å informere om at Borge Brass Band er vinner av Magnus Midtbøs korpspris 2014.

Juryen for Magnus Midtbøs korpspris fikk i år svært mange og gode søknader. Ved tildelingen til Borge Brass Band har juryen vektlagt å støtte et korps som tenker langsiktig og tar på alvor å være en motivator for yngre musikanter. Borge Brass Band er ambassadør for Lofoten og gjennom sitt virke engasjerer de ut i regionen. Sementering av kvalitet i drift og utøvelse er fundamentale kriterier for at et brassband skal lykkes over tid. Slik vil skole, nærmiljø og samfunnet forøvrig, virkelig nyte godt av alle kvaliteter som bandet innehar.

Gratulerer til dere alle i Borge Brass Band.

 

Med vennlig hilsen
Utdanningsselskapet
Addisco

For juryen
Per Hegli